FRÅGA FRÅN KOM-GRUPPEN

Färjan tog sig inte över idag och då nord-/nordostvindarna ser ut att hålla i sig finns det skäl att tro att det dröjer några dagar innan ordinarie trafik kommer igång igen.

KOM-gruppen har som tidigare meddelats tilldelats medel från Umeå kommun för att sätta in helikoptertrafik vid behov. Denna vinter har dock pengarna för skoterled och extratrafik med helikopter i stort sett tagits från samma pott, vilket gör att vi har begränsade medel för att klara delen av vårvintern.

Vi har kontaktat pilot som har möjlighet att flyga imorgon måndag, men, då det är oerhört viktigt att vi är noggranna med hur vi spenderar pengarna, undrar vi:

Hur många har behov av transporter till eller från Holmön imorgon måndag 22 april? Meddela Jorik på 070-5560142.

OBS! Det är inte klart med trafik imorgon i dagsläget. Vi måste få klarhet i behovet för att sedan kunna ta ett beslut om vi har råd. Mer information kommer här på Holmöportalen samt i facebookgruppen ”Holmöns-bra-att-ha” så snart vi har mer att berätta.