Renovering av servicehuset i gästhamnen

Under närmaste veckorna kommer Umeå Kommun Fastighet påbörja ett arbete med renovering av servicehuset nere i Byviken och delar på brandstationen uppe i byn.

Arbetet kommer pågå ca 5 veckor beroende på hur transporterna till och från Holmön fungerar.

Området omkring servicehuset kommer nyttjas som materialupplag, mm under ombyggnationen.

Arbetet kommer att utföras av Peder Taflin Umeå Kommuns Byggservice