Försäljning av Garage 21 vid färjelägret i Norrfjärden

Holmöns Garageintressenter Ekonomisk förening har förvärvat ett garage vid färjelägret i Norrfjärden som vi avser hitta ny ägare till. Intressent måste enligt föreningens stadgar äga eller ha stadigvarande anknytning till fastighet på Holmön.

För mer information, se http://holmon.se/hgef/garage-21/.