Kallelse till årsmöten

HUF håller årsmöte söndag den 17 februari kl 13:00 på Prästgården. Direkt efter HUF:s årmöte kl 14:00 håller Holmöns Bygdebolag årsstämma.

Det går även att vara med digitalt. Anmälan görs till holmonsutvecklingsforum@gmail.com. Länk och årsmöteshandlingar skicka till de som anmält sig några dagar innan mötena. Årsmötehandlingar kommer även att publiceras på Holmöportalen innan mötena.