Svävartrafik från i em

Svävaren börjar trafikera Holmöleden i eftermiddag. Särskild turlista gäller. Morgonturerna från Norrfjärden är senarelagda en halvtimme (06.30/08.30 vardagar, 07.30/09.30 lördagar, 08.30/10.30 söndagar) och eftermiddagsturerna från Holmön är TIDIGARELAGDA en halvtimme (16.30/18.30).