Info från KOM-gruppen

  • Avlysning av Kvarken är begärd och beslut kom idag.
  • Istillväxten har varit god under de senaste dygnen.
  • ⁠Färjan går i en nu stabil ränna och isen i västra Kvarken ligger nu still.
  • Båda strömbildarna i Byviken fungerar.
  • ⁠HUF har ett avtal med Kommunen om att även denna vinter kunna kalla in helikopter för att bryta isolering under inställelsetid vid stopp med färjan.
  • Förutsatt att vädret är ok bör helikoptern kunna kallas in innan fem arbetsdagar hunnit gå.