Info från Umeå Energi

Felsökning och felavhjälpning av strömavbrottet pågår ute på Holmön under dagen. Umeå Energi beräknar att alla strömlösa abonnenter kommer att återfå strömmen under dagen.

Avbrottsersättning kommer att utbetalas till berörda kunder inom 6 månader. Detta sker automatiskt och kunder behöver inte ansöka om ersättning