Fortsatt partiellt strömlös på Holmön

Umeå Energi har varit ute på ön hela dagen och arbetat med felsökning för södra delen av ön. En del fel har kunnat avhjälpas men det är fortfarande strömlöst i södra delen. Man återkommer med 6-färjan i morgon för fortsatt felsökning.