Panget till salu

Fastigheten är idag omkodad som en privatbostad, vilket innebär att det är större frihet gällande användningsområdet.

Läs mer