Möte med Lst och Trv

På måndag den 16/1 (med måndag 23/1 som reservdag) kommer Mikael Bergström från Länsstyrelsen och Urban från Trv ut till Holmön för att berätta om det arbete de håller på med för långsiktig lösning av kommunikationen med fastlandet. De besöker bl a affären och andra. Kl 13 ordnas ett allmänt möte på Prästgården där Mikael och urban berättar om sitt arbete. Alla som kan och vill är välkomna.