Julgröt och info från Kommunen

Idag ordnade HUF julgröt på Prästgården med info från Kommunen om den behovsanalys om kommunikationerna som man håller på att göra. Ett drygt 20-tal tappra Holmöbor hade trotsat snökanonen och kommit till Prästgården för att avnjuta julgröt och lyssna till Jennie Bergvall Kalén, som är landsbygdsutvecklare på Kommunen. Ho berättade om den behovsanalys som Kommunen ska stå för inför den utredning om trafiken som Trafikverket håller på att upphandla. Jennie rdogjorde bland annat för den enkät om behpoven, som genomförst under november.

Deltagarma lät sig väl smaka av julgröten
Jennie i förgrunden berättade om enkäten om kommunikationsbehoven …
.. och presenterade resultatet i bilder.