Besök från kommunen

Nu på torsdag den 17 november kommer Jennie Bergvall Carlén, landsbygdsstrateg, och Rune Brandt, samhällsbygnadschef, till Holmön. Syftet är att samla in synpunkter och inspel till den behovsanalys som genomförs om förbindelserna till Holmön. 

Mellan kl 13-15 finns det möjlighet att besöka dem och lämna sina synpunkter på Prästgården.

På Prästgården kommer det finnas möjlighet att låna dator för de som vill ha hjälp med att fylla i enkäten. Papperskopior av enkäten kommer även att lämnas på Holmöns Lanthandel för de som inte har möjlighet att vara med på torsdagens träff och inte kan delta i den digitala versionen.  

Behovsanalsyen är en del i beställningen från regeringen om att utföra en utvärdering av förbindelserna till Holmön samt undersöka hur de bör förändras för att fungera på ett hållbart och effektivt året runt.