Vinterparkering

Nu är det dags att anmäla plats för vinterparkering. Skriv upp dig på listan på affären och betala avgiften på 300 kr. Det går också bra att betala direkt till HUF:s Bankgiro 5511-6834 eller Swish 1236896468. Väljer du att betala direkt till HUF ange då bilens reg-nummer och att inbetalningen avser vinterparkering. 

Vi påminner även om att det endast är tillåtet att bilar som används nyttjar parkeringen. Det innebär att om din bil ska vara parkerad på vår parkering ska den vara:

  1. Påställd, skattad och försäkrad
  2. Parkeringsavgift erlagd

Du som vet med dig att du inte kommer att använda bilen på hela vintern ska ta hem bilen till gården. Transporthjälp från gården till färjan kan ordnas via affären.