Info om vägarbetet

Vägarbetarna har meddelat att de måste jobba med vägen även i morgon fredag för att hinna klart för att asfalteringen ska kunna börja nästa vecka. Man kommer främst att arbeta med vägen nere i Myrena från Bron över kronsiket och ner till Byn slutar.