Info om postrodden

Normalt skulle postrodden i år gå från Holmön till Björkö. På grund av den rådande vindprognosen har man bestämt att ändra roddriktning. Starten blir således lördagmorgon på Björkö och målgång i Byviken Holmön på em och kväll med festiligheter i Byviken under lördagskvällen.