Info om vägarbetet

Resten av denna vecka samt nästa vecka (kortvecka) sker arbeten på dde ”mindre” vägarna. Alltså Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen. Under v22 kommer ännu en grävare (så länge vädret tillåter pråmkörning). Den grävaren kommer att arbeta med byte av vägtrumma längs Ö-4:an på sista raksträckan i byn ungefär vid Holmgrens. Vilket då kommer hindra trafik på den vägen, mellan kl7-kl18.

Om det går enligt plan så kommer Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen att vara klara innan detta och då kommer dessa vägar hållas öppna (Trots att dom riskerar att bli störda av att Ö-4:an kommer vara stängd), men om arbetet är mer söderut på Ö-4:an så kommer norra delen att hållas öppen.