Avstängda vägar

I dag inför Holmön Byamäns Samfällighetsförening en tillfällig avstängning av Åkervägen och Bastulönnvägen (vägar som föreningen äger och underhåller) för genomfartstrafik med motorfordon. Boende längs vägarna kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, antingen från norr eller söder. Det kommer dock inte att kunna gå att passera hela vägen.

Anledningen är att de asfalterade vägarna kommer att rustas upp i sommar. Ett onormalt slitage av dessa vägar kan förväntas uppstå då de vägar som renoveras tidvis kommer att stängas av. Trafikverket är inte heller beredda att återställa dessa vägar om onormalt skadligt slitage skulle uppkomma.

De kommer att skyltas och cementtrummor med reflexer (så ingen kör in i dem i mörkret) kommer att placeras ut söder om vägen upp till gamla kyrkogården på Åkervägen samt söder om sydöstra knuten på Tommy Karlssons uthuslänga på Bastulönnvägen. Trummorna läggs ut så att fotgängare och cyklister kan passera.

Avstängning av Åkervägen
Skyltning vid Åkervägen
Avstängning av Bastulönnvägen
Skyltning vid Bastulönnvägen

En tanke kring ”Avstängda vägar

Kommentarer är stängda.