Vibrationsmätningar

Trafikverket har beställt vibrationsmätningar med anledning av det planerade vägunderhållet. Mätningarna kommer att ske på hus nära vägen för att säkerställa att vibrationsskador inte uppstår.

Mätare kommer att sättas upp tisdag och onsdag nu till veckan. Samtliga fastighetsägare kommer att kontaktas för att ge godkännande.