Info om vägunderhåll

I em kom Trafikverket ut och informerade om det kommande vägunderhållet på Holmön i sommar. Arbetena börja i mitten av maj och kommer att pågå fram till i augusti. Det kommer också att vara en tre veckors semesterperiod under sommaren.

Alla maskiner och material, som grus och asfalt, kommer att skeppas ut med pråm, som kommer att angöra utanför gästhamnspiren. Planen är att pråmlass kommer i stort sett dagligen med material som behövs för den dagens arbete. Arbetet kommser således att vara väldigt väderberoende och förseningar kan uppstå om det blåser för mycket för pråmen.

Planen är att före midsommar kommer dikning att ske på vissa ställen och sten grävas ur vägkroppen och vägarna förberedas för asfaltering. Efter midsommar kommer ny asfalt att läggas. Man kommer att börja med de mindre vägarna (Vintervägen, Kyrkvägen och Berguddsvägen) och ta Ö4:an sist.

Arbetena kommer att innebära att vägen stängs av periodvis och stoppar framkomligheten. Arbetet kommer att ske måndag till torsdag. Uppe i byn kommer man att planera arbetet så att man kan köra antingen kyrkvägen eller Ö4:an eller Åkervägen/Berguddsvägen eller Ö4:an. Det är sträckan söder om Berguddsvägskälet som kommer att medföra de största störningarna.

Avstängning kommer att ske mellan ca kl 8 -15 mån-tor. I övrig tid kommer vägen att vara öppen och framkomlig så att man kan ta sig till affären och färjorna, även om man bor på fel sida om avstängningen.

Här på Holmöportalen och på FB kommer löpande att anges var avstängningar kommer att ske.