Fortsatt helikopter och färjestopp

Stoppet med färjan förlängs till 2 mars. Tiden är preliminär och kan komma att ändras med kort varsel. Helikopter trafikerar morgon och kväll vardagar.

Även idag har Capella försökt ta sig ut från Norrfjärden men fått vända.