Fortsatt helikopter

Fortsatt helikopter och färjestoppet förlängs. Preliminär sluttid är 26 februari. Tiden kan komma att ändras med kort varsel.

Morgonens flygning sköts upp några timmar bl a för att kunna hämta post och varor till affären.