Vädervarningsdirektiv från Trafikverket

Det har kommit nya väderdirektiv för färjetrafik på leden mellan Norrfjärden och Holmön. Vid väderlek där gul varning eller allvarligare utfärdats av SMHI och där signifikant våghöjd väntas kunna bli högre än 1.0 meter eller vid risk för nedisning, ska befälhavaren göra en speciell säkerhets- och riskbedömning för att få ett beslutsunderlag om färjeturen kan genomföras med god säkerhet.

Läs mer