Insändare till VK och VF från Hamnföreningen

Kommunens fastighetskontor har stängt tvättstugan i BYVIKENS GÄSTHAMN istället för att göra en upprustning av avloppet.

Med hänvisning till att avloppsanläggningen blir överbelastad och att ”en upprustning av denna reningsanläggning är en stor kostnad” har kommunen utan samråd valt att stänga tvättstugan tills vidare och funderar dessutom på att stänga hela anläggningen. Det skulle innebära att öns enda offentliga toalett liksom gästhamnen försvinner. Kvar blir i värsta fall bara en brygga helt utan tillgång till vare sig el, vatten eller toaletter.

Kommunens miljökontor har tvingat alla fastighetsägare att bygga nya avloppsanläggningar senast 2021 medan fastighetskontoret istället duckar för kostnaden genom att själva lägga ned en väsentlig anläggning för det rörliga friluftslivet på Holmön. Badgäster, båtfolk och andra besökare får om så blir fallet vända sig till de privata näringsidkarna och ett gammalt utedass i färjehamnen med sina ”behov”.  Båtfolket och då speciellt småbarnsföräldrar förväntar sig tillgång till en tvättstuga liksom i alla andra gästhamnar i Sverige där tvättmöjlighet är en självklarhet.

Hamnföreningen