Info från Färjerederiet

Helena kommer att gå extraturer. Det kommer dock inte att vara turer med fasta avgångar utan detta kommer samordnas av företagare och öbor så att lastdäcket utnyttjas på ett bra sätt. Detta görs i samråd med tjänstgörande besättning för att komma överns om lämpliga dagar för turerna. Personalen är informerad om detta.

Återleverans av Capella är planerad till v27, exakt datum kan i dagsläget inte fastställas. När färjan är på plats, kommer det även ske en del introduktion av personal innan hon kan sättas i trafik.