Informationsmöte om invasiva arter

Holmöarnas höga naturvärden hotas av invasiva främmande växter. Därför har Trafikverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå kommun inlett ett gemensamt arbete för att få Holmöarna fritt från invasiva främmande arter. Målet är att Holmöarna ska kunna behålla sin värdefulla natur och fortsätta vara ett attraktivt turistmål.

Informationsmötet hålls den 10 juni kl 18.00 – 19.30 via Skype.

Anmälan via e-post: linda.backlund@lansstyrelsen.se
eller på tel: 010-22 54 416, 070-6233242