Info från Färjerederiet

HE går för egen maskin till Norrfjärden ikväll, med bogserbåt i följe. Där kommer hon ligga i flera dagar för genomgång. Haveriet igår beror troligtvis på bränsleproblem, orsaken kommer utredas noggrant. Alternativa transportmedel undersöks, än så länge är Ronja på höga kusten och ett rederi i Stockholms kontaktade, även helikopterbolag. Fler alternativ undersöks.