Info om Capella

Ledchefen har lämnat följande information om Capella.

I slutet av förra veckan fick jag det negativa beskedet att pga försenade leveranser av delar (p g a Pandemin). De innebär att Capella inte kommer att färdigställas enligt plan den siste maj.

Hon kommer vara klar för leverans ca 21-24 Juni, dvs i midsommarveckan. Detta är självklart olyckligt för alla parter.

Vi kommer åka ner veckan innan och förbereda henne. Vi räknar med att kunna avslega norrut ca 21-24e juni under ca en veckas transport.