Håll nära land i Norrfjärden

Färjepersonalen kommer att börja bearbeta och försöka spräcka isen längs färjans farled med svävaren. Ni som kör skoterspåret till Holmön – för att inte komma för nära farleden, kör närmare land ut förbi yttre gröna bojen innan ni viker ut mot skoterspåret.