Svar från Tomas Eneroth

Nu har Infrastrukturminister Tomeas Eneroth svarat på Helena Lindahls fråga om Trafikverkets beslut om Holmötrafiken. Läser man svaret så kan det tolkas på flera sätt.

  1. Infrastrukturministern menar att Trafikverket ska hitta en lösning i dialog med sina avtalsparter, Kommunen, Länsstyrelsen och Regionen, och kan därför inte fatta egna ensidiga beslut utan att ha förankrat dessa med sina avtalsparter.
  2. Infrastrukturminsitern utgår ifrån att Trafikveket kommer att hitta en lösning tillsammans med sina avtalsparter.

Tyvärr så är antagligen alternativ 2 det som kommer att gälla.

Läs hela svaret