Trafikverket jagar invasiva arter

Trafikverket har inventerat området kring vägarna på Holmön och funnit flera bestånd av invasisva arter, bl a lupiner. De kommer därför under perioden 2021 till 2023 att gräva bort främst lupiner längs vägarna på Holmön. De vill också ha hjälp av dig, som har fastighet på Holmön, att hjälpa till med att få bort bestånden av invasiva arter på din egen tomt.

Vakin har godkänt att du som privatperson får lämna uppgrävda plantor av invasiva arter på Holmöns ÅVG. De ska vara så jordfria som möjligt och vara förpackade i förslutna platssäckar. Dessa lämnas i containern för brännbart avfall.