Definitivt besked

Nu kom definitivt besked från Färjerederiet. Eftermiddagens färjeturer är inställda på grund av hårt väder.

Färjan går som vanligt i morgon söndag med start kl 8:00 från Norrfjärden.