Ev inställda färjeturer

Färjerederiet förvarnar om att eventuellt ställs färjeturerna på lördag eftermiddag in p g a hårt väder. Defintivt besked kommer senare.