Så här fungerar det med av- och påstigning på färjan under kajreparationen

Några bilder för att visa hur det kommer att fungera med av – och påstigning under kajreparationen i Norrfjärden. En smal avskärmad gångväg finns på inre delen av kajen mot vindskyddet. Sen längst på på kajnocken går man rakt över mot färjan och stiger ombord framme i fören via en landgång vid porten i relingen.

Avskärmad gångväg längs insidan av kajen. Vy mot kajnocken.
Avskärmad gång längs insidan av kajen. Vy från kajnocken.
Vid kajnocken, gång mot färjan.