På måndag stängs kajen

Trafikverket meddelar via TIC:en att kajen stängs på måndag den 16 november för all fordonstrafik. Avstängningen är planerad fram till 1 januari 2021.

Trapp för att passera relingen

Färjan kommer att få en tillfällig angöringsplats på nocken av kajen för lastning och lossning. Ett gångstråk avskärmat från arbstplatsen kommer att dras fram till nocken av kajen. En tillfällig landgång kommer att användas med ombordstigning via en trätrapp över relingen till akterdäck.

Endast passagerare till fots och bagage eller gods, som kan bäras för hand från vändplan vid väntsalen, kommer att kunna lastas ombord. Även tvåhjuliga cyklar kommer att kunna tas med.