Info om färjebyte

Ledchefen Carl meddelar att fr o m 9-turen från Holmön i morgon kommer Helena att ta över trafiken. Capella kommer då, , efter att ha kört 8-turen från Norrfjärden, att avgå till Holmsund. Helena kommer att ta över trafiken fr o m 9-turen i morgon och under kajrenoveringen i Norrfjärden.

I dagläget är det oklart om Capella kommer tillbaka innan vintern. Det är främst beroende på när kajrenoveringen blir klar och hur vintern och isläget utvecklas.