Ändrad layout på Holmöportalen

För att slippa långa scrollningar, öka läsbarheten och sökning har en ändring på första sidan genomförts. Alla puffar för nyhetsnotiser har tagits bort.

Nu finns istället i högra kanten på alla sidor länkar till HUF:s sida och ”Holmön samåkning och annat” på Facebook. Vidare finns länkar till de senaste 10 nyhetsnotiserna. Där under finns möjlighet att läsa inlägg månadsvis (antal inom parantes) eller per kategori (antal inom parantes). Alla nyhetsnotiser förses med minst en kategori.

Förhoppningen är att ni alla läsare och följare ska tycka att detta är en förbättring.