Smärre uppdateringar på portalen

Det är nu gjort några smärre uppdateringar på portalen för att öka läsbarheten.
1. Antalet notiser på 1:a sidan har minskats till de fem senaste notiserna. Detta för att minska långa skrollningar på första sidan.
2. Längst ner i det svarta sidfotsfältet finns två menyer, först ”Äldre notiser”, där du kan välja månad (inom parantes anges antal notiser) sen ”Katergorier” där du kan begränsa antalet notiser till den/de kategori/er som du är intresserad av (inom parantes anges antal notiser). Alla notiser förses med minst en kategori.