Arbetsdag på Gadden

Holmön byamäns samfällighetsförening renoverar fiskebastun på Norrgadden, med målet att den liksom bastuarna på Sikskärsbådan, Rossgrundet och Gåsflötaögern ska kunna nyttjas av allmänheten för övernattning. Torsdag 23 juli genomför vi en arbetsdag, och såväl medlemmar som andra är välkomna att delta! På programmet står att montera och måla utedasset, samt att måla bastun och städa ur den. Färg, borstar och städutrustning står föreningen för. Ni medtar matsäck, gott humör och oömma kläder! Det finns transportmöjlighet från Byviken, dock begränsat antal platser. Meddela mig eller Joar Sandström om du vill vara med.  OBS, vi förutsätter att den som deltar känner sig helt frisk och inte tillhör någon riskgrupp.