Ändrad första sida

Synpunkter har framförts att notiser på första sidan sorteras på ett oöverskådligt sätt beroende på antal rader i notiserna främst på datorer med bred skärm där det kan bli tre, fyra eller fem kolumner beroend på förnstret storlek och skämbredd.

Därför har nu första sidan ändrats så att notiserna endast kommer i en kolumn, som på en mobiltelefon.

Lämna gärna synpunkter. Är det bättre med bara en kolumn än med flera kolumner beroende på skärmbredd och fönsterstorlek? Skicka gärna synpunkter till olle@damina.se