2020-05-05 Påminnelse från Miljö och Hälsa på Kommunen

Sista datum för ansökan om avloppsanläggningar på Holmön är 31 maj 2020. Det är många som aviserat att den skulle lämna in med ansökan men ännu inte inkommit med någon ansökan.

Miljö och Hälsa påminner därför de som ännu inte lämnat in ansökan att skyndsamt göra detta. Om inte ansökningar kommer in kan inventeringen komma att behöva göras om i sommar.