2020-05-01 1:a maj demonstration

I sann coronaanda genomfördes Holmöns 1:a maj demonstration. Det var färre än 50 deltagare, men trots det ganska utdraget med minst 2 m lucka mellan deltagarna. Allt med gemytlig stämmning.

Några av parollerna: Bröd, fred och rättvisa! Stoppa utförsäljningen av prästgården! Högre lön åt samhällsbärarna!

Talade gjorde Josefin Lämås.

Foto: H Wiechel