2020-04-30 Info från projekt Holmömodellen

Nu finns ett utkast till den lokalekonomiska analysen (LEA) för Holmön som är den del av projektets resultat. Ta gärna del av analysen och kom med synpunkter. Läs mer.