2020-04-09 Påsklunchen

Efter en informell enkät på Facebook i gruppen ”Holmön – Samåkning … ” var konsensus att inte påskluncha tillsammans.

Holmöportalen således konstatera att det inte blir någon Påsklunch i år.