2020-02-09 Ändrade färjeturer

Uppdaterad 2020-02-09 16:30!
I em tidigareläggs färjeturen från Norrfjärden till 15.00 och turen från Holmön till 16.00. Inga kallelseturer ikväll. Måndagens morgonturer är inställda in p g a hårt väder.