2020-01-10 Info från Vakin

Matavfallsinsamling på Holmön

På fastlandet påbörjas insamling av matavfall under 2020, alla hushåll får en brun tunna. På Holmön tas matavfallet omhand på ett annat sätt, i en kompostmaskin.

De hushåll som idag inte har matavfallshink kommer att få en sån 1 mars, fritidshusen kommer att få sin hink den 15 maj.

Av misstag har även ni som bor på Holmön fått information om bruna tunnan men det är alltså fortsatt matavfallshink och kompostmaskin som gäller.

Frågor? Kontakta Vakins kundservice på kundservice@vakin.se eller 090-161900

Tack för att ni sorterar ert avfall.

Hälsningar Vakin