2020-01-06 Nya Holmöportalen startar nu

Holmöportalen, som vi under 20 år har lärt oss använda, skapades under hösten 1999 och öppnade 2000. Den är idag omodern och skapades för i första hand textbaserad information och för att fungera med telefonmodem (256 KB). Idag är internet med en vanlig mobiltelefon minst 10 ggr snabbare. HUF har därför beslutat att modernisera Holmöportalen och samtidigt dela upp den i två delar.

En del, som i första hand vänder sig till besökare och turister, öppnades i somras. Den kommer att innehålla information om event och andra aktiviteter på Holmön, sevärdheter, boende mm. Den webplatsen heter visitholmon.com. Lägg gärna ett bokmärke i din webläsare eller mobiltelefon.

Den andra delen är denna webplats, som vi kallar Nya Holmöportalen, och som vänder sig i första hand till de som bor på Holmön eller har andra starka intressen. Här kommer, precis som på Holmöportalen, dels löpande nyhetsnotiser om Holmön, dels info om lokal service och kommunikationer, israpport, väderstatistik mm. Vidare kommer här även att finnas info om HUF och projektet Holmömodellen. Även andra föreningar kommer att erbjudas möjlighet att skapa och sköta egna websidor på Nya Holmöportalen. Du hittar Nya Holmöportalen på holmon.se.

Holmöportalen (1999-2019) kommer att finnas kvar som sökbart historiskt material. Inledningsvis som idag på holmon.com. Inget material kommer idagsläget att flyttas över till Nya Holmöportalen. Målsättningen är att på sikt kunna flytta hela webplatsen med allt material in under Nya Holmöportalen, som ett sökbart arkiv.