2019-12-29 Info om färjan

Just nu finns problem med styrningen med färjan och man har valt att bara köra de ordinarie turerna, med beredskap för manuell navigering.