Äldre nyheter

Andra halvåret 2003 
i omvänd kronologisk ordning

03-12-27
Mer info om nyårsfesten
Grundskiss:
Start kl.19.00 
Entrébål: Olles Intruder minst två glas/person (inte alltför vattenstarkt)
Barnen har egen bål
Två glas vin till maten. (Vitt eller rött. Rosé blandas själv).
Läsk för barnen och de vuxna som vill ta det lungt.
Maten blir både kött och fiskanrättningar.
Kaffe med en whiskey
Nyårsbubbel.
Nattvickning blir Toras Frestelse. (som Jansons fast godare)
Hyra av lokalen, bordsdekorationer, bordsdukar och engångsglas ingår i kuvertavgiften.
Musik blir via CD spelare. (Leif har bränt en del 60-tals-godingar, ta gärna med eget.)
Priset kommer att hamna på 100-120kr/person. Barn och vuxna över 67år är det gratis för.
Övrigt i dryckesväg tar var och en med själv.

Anmälan senast kl 19.00 på tisdag den 30 december.

03-12-22
Nyårsfest
En nyårsfest planeras för närvarande. Tanken är att hålla till på Prästgården. God mat och dryck samt dans innan tolv-slaget med skumpa. Festen blir till självkostnadspris och anmälan sker på affären. Mer info kommer allt eftersom planeringen fortskrider. Anmäl dig så snart som möjligt för enklare planering och föreberedelser. 

Kontakta LeifEriksson, 070-2690125, eller OlleNygren, 070-6636706, om du vill vara med och hjälpa till med förberedelserna.

03-12-15
Jullunchen
Se bilder från jullunchen den 13 december på Prästgården.
03-12-12
Luciafirande
Se bilder från Luciafirandet på skolan. 
03-12-11 kv
Strömavbrott
Andra strömavbrottet på kort tid här på Holmön inträffade under kvällen och varade ca tre timmar. Strömmen försvann vid 22-tiden och återkom vid 1-tiden på natten.
03-12-11 fm
Stakad vinterväg
Ur VK idag:

Holmön får vinterväg

Det blir en vinterväg till Holmön. Det kommer enligt vad VK erfar regeringen att besluta i dag, torsdag.
Länsstyrelsen får uppdraget att staka ut och hålla vinterväg den tid på året Holmön inte går att trafikera med färja.

Regeringen ger uppdraget efter att länsstyrelsen i Västerbotten riktat en fråga om hur vägfrågan skall lösas.
Vintertrafiken till och från Holmön har de senaste åren stötts och blötts sedan Vägverket beslutade att man inte anser den är deras sak. Detta eftersom man ansett att vintervägen egentligen är en skoterled.
Frågan får nu alltså en tillfällig lösning och länsstyrelsen får uppdraget att staka ut vintervägen 2004 och 2005.

En förutsättning för en vinterväg är dock att det blir is, och enligt näringsdepartementet brukar isen komma till Trettonhelgen.

03-12-06 15.15
Färjan försöker
Färjan gör ett försök att gå eftermiddagsturen idag.
03-12-06 10.30
Färjan inställd
Morgonfärjan idag lördag är inställd på grund av hårt väder.
03-11-26
Elkabeln lagas
I fredagens VF berättas om att elförsörjningen till Holmön förbättras. Ca 2 km av den ena av de två 8 km kablarna nära Holmön håller på att bytas ut. [Läsmer i VF ]
03-11-24
Färjan inställd
Färjan i em är inställd på grund av hårt väder.
03-11-02
Ny dag för info om gemenskapföretag

Gemenskapsföretag – något för Holmön?

Om du missade Håkan Björks föredrag om Gemenskapsföretag på HUF:s årsmöte i september finns en ny möjlighet i Umeå.

Onsdag den 5 november (ej 9 nov) kl. 19.00 berättar Håkan Björk, Gemenskapsföretagsutveckalare, om Gemenskapsföretag i CB Supports lokaler på Thulegatan 4 (tvärgatan bakom Domus, mellan Storgatan och Västra Strandgatan).

Välkomna !
HUF:s styrelse genom Lena Egnell

03-10-30
Extratur med färjan
I morgon kl 12.00 går färjan en extra tur till Norrfjärden för att genomföra en brandövning tillsammans med Sävar brandkår. Färjan återvänder inför ordinarie avgång från Holmön kl 15.40.
03-10-28
Färjan till Norrfj
I morgon går färjan en extra tur till Norrfjärden ca kl 9.15 för ett kompletterande servicearbete som inte hanns med vid varvsbesöket. Arbetet utförs under dagen. Färjan beräknas atervända till Holmön under em för att avgå  ordinarie tur från Holmön 15.40. 
03-10-27 14.30
Färjan inställd
Eftermiddagsturen med Holmöfärjan är inställd idag måndag på grund av den hårda vädret.
03-10-27 00.25
Info om gemenskapföretag

Gemenskapsföretag – något för Holmön?

Om du missade Håkan Björks föredrag om Gemenskapsföretag på HUF:s årsmöte i september finns en ny möjlighet i Umeå.

Onsdag den 9 november kl. 19.00 berättar Håkan Björk, Gemenskapsföretagsutveckalare, om Gemenskapsföretag i CB Supports lokaler på Thulegatan 4 (tvärgatan bakom Domus, mellan Storgatan och Västra Strandgatan).

Välkomna !
HUF:s styrelse genom Lena Egnell

03-10-26
Skrivelser
Nu finns remisser och remissyttranden att läsa.
Vägverkets yttrande till Näringsdepartementet
Näringsdepartementetsremiss ang Vägverkets yttrande
Förslag till Länsstyrelsensremissyttrande över Vägverkets skrivelse 
Förslag till Kommunensremissyttrande över Vägverkets skrivelse
HUF:s remissyttrande över Vägverkets skrivelse
SkärgårdarnasRiksförbunds remissyttrande   över Vägverkets skrivelse
Glesbygdsverketsremissyttrande   över Vägverkets skrivelse//+

03-10-25
Inbrott
Det har varit en omfattande inbrottsvåg bland garagen i Norrfjärden under natten till fredag. Denna gång har mer än 15 garage brutits upp. De som fått besök i garagen uppmanas polisanmäla detta även om inget stulits.
03-10-23
Skrivelser till Närings-
departementet
Näringsdepartementet har skickat ut en begäran om remissvar på Vägverkets utlåtande om möjligheten att staka vinterled till Holmön. Länsstyrelsen, Kommunen och HUF kommer att svara på denna remiss. Svaren kommer att publiceras på webben när de är klara.
03-10-20
Färjan åter
Onsdag kväll den 15 oktober återvänder färjan till Holmön efter varvsbesöket. Torsdag morgon den 16 oktober gick första ordinarie tur med den återkomna färjan.
03-10-18
Älgjakten över
Älgjaktveckan är nu slut och lugnet lägrar sig över byn. 
03-10-10
Påminnelse
I kväll är det Älgfest på Hamnkrogen och på söndag den 12 oktober börjar älgjakten.
03-09-29
Datorproblem
Stora Lanthandeln har för närvarande datorproblem och kan därför inte ta emot e-post. Ring (090-55170) eller faxa (090-55120) din beställning istället.
03-09-26
Ny dag för Ring
Ett nytt försök att köra den extra transportturen kommer att göras tisdag den 30 september.  [Läsmer
03-09-23
Färjan inställd!
Extraturen med Ring uppskjuten!
E m turen med färjan idag tisdag är inställd på grund av den hårda vinden. Det blåser upp mot 22 m/s i byarna.

Transportturen med färjan Ring är också uppskjuten på grund av vädret. Kontakta Staffan Lindkvist på tel 070-6969238 för information om när turen går.

03-09-17
Ny funktion på Holmöportalen
Nu finns en sektion på Holmöportalen som kallas Holmötorget. Här kan du annonsera under rubrikerna köpes, säljes, bytes, bortskänkes och övrigt. Avsikten är att det i första hand ska gälla varor, prylar och grejor som finns på  Holmön. Skicka din annonstext med e-post till webmaster@holmon.com så sätts annonsen in på websidan.
03-09-17
Påminnelse
HUF håller årsmöte den 20 september kl 12.00 på Skolan. Mötet inleds med information angående affären.
03-09-09
Bilder från arbetsdagen
Se bilder fårarbetsdagen i Byviken. En stor del av  arbetet gick att göra denna dag. Det återstår lite arbete med att slutföra markberedningen och städa eldplatsen där allt ris eldades. En ny arbetsdag är därför planerad till den 4 oktober. Alla som har möjlighet är välkmona att hjälp till då.
03-09-07
Folkomröstning
Söndag den 14 september är det folkomröstning om införade av euron. Vallokalen på Holmöns skola har öppet 12.00-14.30. Vallokalen i Sävar Skola (matsalen) har öppet 8.00-20.00. 
03-09-05
Färjan på varv
Idag avgår färjan till Docksta varv för översyn. Vidar III kommer att trafikera fr o m i eftermiddag och de kommande 5 veckor som varvsbesöket väntas ta. Under denna tid är transportkapaciteten begränsad.
03-09-02
Påminnelse
Glöm inte arbetsdagen i Byviken den 6 september. Samling i Byviken kl 10.00. Mer information finns på affären.
03-09-01
Exkursion
Skötselplanen för Holmöns Natutrreservat håll nu på att revideras. Anders Enetjärn leder en exkursion till Ängesön och naturreservatet med anledning av den nya skötselplanen. Samling vid Skolan kl 11.00  [Läs mer ].
03-08-23
Nya tider på affären
Stora Lanthandeln har övergått till vintertid fr o m 18 augusti. Följande tider gäller nu (se ävev websidan ):

Måndag - Torsdag och Lärdag 10-14
Fredag 10-14 och 18-19
Söndag 12-13

03-08-16
Upprop från Arbetsgruppen angående affären

Vi måste alla hjälpas åt att finna en lösning!!

Vi behöver tips/råd/hjälp

Som bekant har Tora och Staffan aviserat att de fr o m denna höst kommer at avveckla Holmöns STORA lanthandel.

En för oss fastboende, fritidsboende eller även tillfälliga besökare är ordet katastrof inte alltför överdrivet.

Holmöns Utvecklingsforum (HUF) har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att undersöka vilka möjligheter som finns att fortsätta att klara Holmöns dagligvaruförsörjelse och övrig service som post, drivmedel, systembolag, apotek, bibliotek mm.

Gruppen består av Gunnar Bäckström, Bengt Bäckström, Erling Jacobsson samt Elise Tegström.

Har du några idéer hur vi ska lösa den framtida servicen på Holmön med livsmedel och övrigt hör av dig till någon av oss, undertecknad Gunnar Bäckström 090-55084 eller Bengt på 090 55012 alt 136285, Erling 55082 alt 120848, Elise 55043.

"Alla stenar måste vändas", d v s i nuläget är alla uppslag välkomna för att vi ska kunna få behålla vår affär och därmed hörande service.

Tyvärr, har vi redan efter några dagar fått erfara att det finns de som tror att Tora och Staffans besked bara är ett "utspel" i kommunikationsfrågan och att därmed är det ingen risk för att affären definitivt upphör.

Det tror inte vi - deras beslut är ingen tillfällig nyck utan noggrant övervägt sedan flera månader tillbaka.

Gunnar Bäckström

03-08-15
Arbetsdag i Byviken
Badstranden på östra sidan av Byviken behöver en rejäl upprustning inför kommande säsong. Hur det kommer att se ut framgår av skiss som finns på affären. För detta jobb behövs frivillig arbetskraft varför HUF ordnar en gemensam arbetsdag. 

Samling i Byviken lördag den 6 september kl 10.00. Medtag gärna lämplig utrustning, t ex motorsåg, röjsåg, yxa, spade mm. Mer info via Gunnar Bäckström, 090 55084 

03-08-14 
Stora Lanthandeln lägger ner
Staffan och Tora har i ett brev till kunderna meddelat att det är både praktiskt och ekonomiskt ohållbart att driva affären i nuvarande form med de kommunikationer som finns och därmed det låga kundunderlag under som råder under vintern. Dom kommer därför att avveckla affären på Holmön under hösten. [Läsderas brev ]. 

HUF har tillsatt en arbetsgrupp (Gunnar Bäckström, Elise Tegström, Bengt Bäckström och Erling Jacobsson) som ska ta kontakt med myndigheter och andra i ett försök att hitta en annan lösning för affären så att livsmedel, post, apotek, bränsleförsörjning mm tryggas här på Holmön.

Har du tankar, frågor eller ideer för hur detta kan lösas kontakta Staffan, Tora eller arbetsgruppen.

03-08-13 
Öskärskyrkogården grävs ut
Nu skall Öskärskyrkogården på Holmön grävas ut. Det är Västerbottens museum som vill ta reda på vad fornlämningen haft för funktion.  Utgrävningen startar nästa vecka. [Läsmer ]
03-07-10 
Bredbandsmöte
HUF:s IT-grupp ordnar ett möte om kommande möjlighet att ansluta sig till bredband. Det är nära nu!!! 
Kom till möte på den 15 juli kl 19.00 på Skolan. [Läsmer
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2004-02-10
© HUF
Webmaster