Bilder från arbetsdag i Byviken

  Foto: Kerstin Hansson

Den 6 september 2003 ordnade Holmöns Samfällighetsförening och Holmöns Utvecklingsforum gemensamt en arbetsdag i Byviken för att röja upp och rusta till stranden på östra sidan. 

Sly och träd avverkades och marken planerades med traktorgrävare för att anlägga grillplatser och gräsbevuxna gläntor ovanför sandstranden.  

Det mesta av arbetet utfördes denna dag men det återstår några timmar för att slutföra arbetet. Därför ordnas en ny arbetsdag den 4 oktober. Alla som har möjlighet att hjälpa till är välkomna. 

Avverkning

Vedkapning

Risdragning                       

Eldning av ris

En fikapaus blev ett välkommet avbrott i det gemensamma arbetet.

Kvistning och rotdragning var andra viktiga arbetsuppgifter.

Utan hjälp av Leif Erikssons traktorgrävare för att dra och bära bort stbbar och rötter samt bryta sten hade arbetet inte varit genomförbart.

Samfällighetsföreningens ordförande Gunnar Bäckström, som står bredvid den uppstaplade vedtraven vid en av de anlagda grillplatserna, övervakade arbetet och kunde nöjd konstatera att det mesta arbete som planerats kunde genomföras denna dag.

 

 

Såväl gläntor som grillplatser hade röjts och planerats ut. 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2007-11-04
© HUF
Webmaster

Operated by