Kalendarium

med reservation för ändringar

Datum

Händelse

Plats, kontaktperson m m

2019-12-25 Julotta Holmöns kyrka kl 8.00 med lekmannaledd julotta med tema Jesu födelse.
2020-01-11 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema denna gång är: Det här kan vi göra själva - om lokal produktion för ökad hållbarhet. Anmälan på lista på affären.
2020-02-01 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema: Holmön i rörelse - om drivmedel och transporter. Anmälan på lista på affären.
2020-03-07 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema: Hälsa på Holmön - om apotek och enklare sjukvård. Anmälan på lista på affären.
2020-04-04 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema: Möjligheter och framtida projekt - om hur våra planer ska bli handling. Anmälan på lista på affären.
2020-05-02 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Tema: Utvärdering - om hur processen fungerat och förslag inför framtiden. Anmälan på lista på affären.
2020-06-06 Byalunch Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas 13-15, äter soppa och inspirerar varandra och av andra. Vi berättar om läget med projektet och Prästgården. Denna gång blir det resultatredovisning och framtidsfest. Anmälan på lista på affären.
     
     
     

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2020-01-02
© HUF
Webmaster

Operated by